Follow

Uczestniczę właśnie w webinarze na temat prostego języka. Minęło ponad pół godziny i na razie mam rys historyczny, przyczyny i korzyści. Coś mi się zdaje, że niewiele się dowiem praktycznych rzeczy.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.