Follow

Dlaczego ludzie nie chcą używać prostego języka?
1. Utrata twarzy. Boją się, że utracą twarz, okażą się głupi itp.
2. Ryzyko spłycenia. Boją się, że prosty język sprawi, że temat opisywany zostanie spłycony.
3. Podobieństwo do słowa "prostacki". W innych językach są inne konotacje: przejrzysty, lekki, silny.

· · Web · 1 · 2 · 1
Ekskluzywność wiedzy (a jeszcze bardziej mądrości) wynika z kilku powodów. Wśród nich jest lęk przed konkurencją. Tajne bractwa wszechwieków, gildie rzemieślnicze i inne, współczesna akademia i inne plemiona -- one zawsze broniły swojej odrębności, tworząc tajne systemy komunikacji.

Język może rozjaśniać albo zaciemniać (mówię, bom smutny i sam pełen winy -- @kuba@toot.kuba-orlik.name wie ;-) ). Moim ideałem jest język jak najprostszy, ale zarazem precyzyjny. Jednak to, co się dziś uważa za standard prostoty, nie zawsze jest precyzyjne na tyle, aby przekazać coś bardziej złożonego niż samopoczucie po przejedzeniu ziemniakami.
I to właśnie rozejście się standardów powoduje najczęściej problemy.

Właśnie teraz mówi o skracaniu dystansu. Hermetyczny język oddala od siebie ludzi. Język prosty - zbliża ich do siebie. Znaczy się - nadawcę i odbiorcę informacji. Był przykład z informacją ze strony internetowej banku. Może tu chodzi też ozbudowanie w kliencie lęku przed organizacją. Podobnie z językiem urzędowym i prawniczym
@petros

Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.