Follow

Dzielenie tekstu na mniejsze porcje. Stosowanie śródtytułów. odpowiednia czcionka i światło w tekście.

Techniczne dokumenty zazwyczaj tak wyglądają. Nawet specyfikacje kładą nacisk na hierarchię w treści.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.