Follow

A teraz pytanie o tytulatury. Mam znajomego, który ma dr hab. inż. arch. imie nazwisko prof. Politechniki Gdańskiej, kierownik...

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.