Follow

Ale by były jaja, gdyby znowu zaczęły nadawać "Głos Ameryki" i "Wolna Europa"!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.