Wyjdę na językowego zrzędę, ale trudno. W branży dostępności utarł się zwyczaj językowy, że przymiotnik "dostępny" stawiany jest za rzeczownikiem. Na przykład "muzeum dostępne", "budynek dostępny", "strona dostępna". Przy rzeczowniku "dostępność" przymiotniki także stawia się często po nim, na przykład "dostępność cyfrowa", "dostępność architektoniczna". Czasem ma to uzasadnienie, ale częściej robione jest z rozpędu, bo taki się utrwalił uzus. Język się zmienia.

Follow

Może będziemy kiedyś mówić "samochód czerwony przejechał z prędkością dużą" i nikogo to nie będzie razić.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.