Follow

Zainstalowałem sobie klienta Mastodona CLI. Trochę nie wiem, po co, ale sprawdzam działanie.

Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.