A tymczasem chodzą słuchy o możliwej abdykacji antypapieża Francisza. Czyżby moje modlitwy zostały wysłuchane ?

Chyba Kościół już został wystarczająco pokarany tym pontyfikatem i można wreszcie zdjąć z niego tę klątwę.

Antypapież? To jest jakiś drugi? Oj coś mi tu zajeżdża herezją protestancką. Franciszek to równy gość. Wreszcie papież mówi, na czym polega chrześcijaństwo. I to się tak nie podoba?
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad
Jeśli „wreszcie mówi, na czym polega chrześcijaństwo”, to znaczy, że wcześniej Kościół nie mówił, na czym polega chrześcijaństwo. Nie rozstrzygając nawet słuszności tego twierdzenia, musimy się zgodzić, że ktoś, kto jest przekonany, że Kościół Katolicki wcześniej nie głosił chrześcijaństwa, po prostu nie jest katolikiem. I to jest właśnie charakterystyczne, że Franciszek najbardziej podoba się ateistom, apostatom i heretykom.

Follow

Ja sobie tak co wieczór czytam PismoŚwięte z rodziną, a potem przypominam sobie niektórych księży, w tym także tych wysoko w hierarchii i mi się nie zgadza. Potem przypominam sobie polityków na mszy i też mi się nie zgadza. Jednak pewnie coś z chrześcijaństwa jest w tym trzymaniu trzydziestki ludzi na granicy. Pewnie miłość bliźniego.
@Dobromir_Sosnierz

· · Web · 1 · 0 · 0

@jaczad Co Pan cały czas o tych uchodźcach, skoro to nie na temat ? Oczywiście, że państwo nie może otwarcie łamać własnego prawa i wpuszczać ludzi, którzy z sobie wiadomych przyczyn nie idą do konsulatu po wizę, nie idą na przejście graniczne, tylko włażą przez dziurę w płocie. Jeśli w ten sposób zachęci Pan kolejnych do takich działań, to jako polityk będzie Pan miał na sumieniu wszystkie nieszczęścia, które z tego wynikną. Państwa nie mają kochać, to poszczególni ludzie mają to robić na własny rachunek. Więc ilu Afgańczyków już u Pana mieszka ?

Jak to nie na temat?
44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
@Dobromir_Sosnierz

Argumentacja o prawie byłaby trafiona, gdyby faktycznie politycy go przestrzegali. A na ten temat w Ewangelii też znajdzie się wiele cytatów, na przykład ten:
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad

"Argumentacja o prawie byłaby trafiona, gdyby faktycznie politycy go przestrzegali"
Więc jeśli ktoś nie przestrzega zasad, to argumentowanie że powinno się ich przestrzegać jest chybione? Nie do końca rozumiem.

Że się wtrącę.

@Dobromir_Sosnierz

Słusznie. Zagalopowałem się. Jakoś mnie jednak mierzi, gdy przestrzega się prawa, gdy to jest wygodne.
@rogatywieszcz @Dobromir_Sosnierz

Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.