Follow

Nie znam żadnego. Coś ze mną jest nie tak, bo czuję się stary i na pewno umrę w tym stuleciu, a może nawet w pierwszej połowie. Może jestem za stary...
@kmic

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.