Follow

Bełkot jest stosowany w każdej specjalistycznej działce. W ICT także. Większość tekstu zrozumiałem, chociaż nie wszystko. Może dlatego, że makro i mikroekonomia były na moich studiach.
@kmic

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.