Follow

Oba teksty mają charakter propagandowy, więc nie można się dziwić, że stosowane są takie zabiegi zaciemniające. Natomiast do mnie trafia część argumentów z tekstu polemicznego. Na przykład ten, że nie brane jest pod uwagę, że te odpływy z Polski to nie są przelewy, tylko inwestycje w infrastrukturę, nowoczesne technologie, wydajność pracy itp. Raport SP zalatuje jednak izolacjonizmem w stylu Korei Północnej.
@kmic

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.