Gdzieś się chyba zakręciliśmy. Wyprzedaż polskich cukrowni i ich zamykanie odbyło się **przed** wejściem Polski do UE. A przecież dyskutowaliśmy o kosztach i korzyściach naszego członkostwa w UE, czyli o okresie od 1 maja 2004 roku. Może nie schodźmy na boczne tory.
@kmic

@jaczad czyli nawet te cukrownie zamykane w 2020 to **przed** rokiem 2004 było xD
Jeszcze taki detal, że symboliczne wejście ≠ lata wcześniej, żeby dostosować swoje prawo do wymogów UE.

Więc czy to ok, twardo mówić, że zamykanie odbyło się przed symbolicznym 2004, więc nie ma tematu?
Co z cukrowniami zamykanymi po 2004? Skąd ta informacja, że to zamykanie odbyło się przed 2004? Jako rolnik, który dookoła widział dobrobyt wygenerowany przez pola obsadzone burakami i transformację do biedy oczekuje mocnych wyjaśnień ;)

Follow

Poddaję się. Nie znam się na cukrowniach, a nie nauczę się tego w ciągu kilku godzin.
@kmic

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.