Rocznica
Wczoraj była 104 rocznica Wielkiej Bolszewickiej Rewolucji Październikowej. Rocznica jest wciąż obchodzona w niektórych kręgach 7 listopada. Jest to dowód, że pomiędzy wybuchem rewolucji i dniem dzisiejszym minęło więcej czasu, niż powinno. Jest to oczywiście akcja Chronomantów, powiązana z reformą kalendarza Grzegorza XIII. Jak widać - nie wszystko się Chronomantom udaje, skoro nazwa "październikowa" pozostała i wciąż budzi pytania w kolejnych pokoleniach.

Follow

Poczekaj na prawdziwą bombę. Na razie to były drobiazgi. Na horyzoncie naprawdę grube przekręty!
@crusom

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.