Follow

Drugi raz jestem w takiej dziwnej sytuacji, że muszę się wykazać doświadczeniem w mojej działce. Liczba godzin szkoleniowych, liczba audytów itp. I wcale nie jest to dla mnie proste, bo takich rzeczy robię obecnie mało. Muszę sprawdzić, czy na pewno mam garb...

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.