Follow

Hello fedi! Czy jest tu ktoś znający się na mikroformatach? Szukam schematów dla opisywania dostępności miejsc, czyli dostępność dla osób na wózkach, możliwość wejścia z psem przewodnikiem, tłumaczenia na polski język migowy, pętle indukcyjne itp. Nic nie znalazłem na schema.org i microformats.org, ale może źle szukałem.

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.