Follow

Właśnie do tego powinny służyć technologie - podnoszenie jakości życia. Firma Google zaprezentowała nową wersję swoich okularów i od razu zaproponowała zastosowanie dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Okulary mają na żywo transkrybować mowę i wyświetlać tekst użytkownikowi. @kuba
- może to będzie właśnie to...

· · Web · 1 · 2 · 2

@jaczad

Podobne do tych chorwackich nie? Spróbują złapać rynek. Wielu nie lubi google ale niech wygra lepszy.

@kuba

Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.