Follow

Akcja ma też własny film dokumentalny. Zrobiła go Fundacja Kinematograf i nie mam zamiaru się powstrzymywać... Puszczam link do filmu: youtu.be/t4iJLBfYuu0

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.