Follow

@grzezlo nagrał ze mną kolejny podcast. Wcale się nie omyliłem - on ze mną, a nie odwrotnie. Wymyślił sobie zrobić wywiad i zrobił. A jeżeli ktoś myśli, że jest podobny do moich, to się myli:) Premiera w piątek.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.