Follow

Trochę mało czasu, ale do 8 września można się zgłosić na hackathon w Zachęcie. Jest o otwartych zasobach, dostępności tekstów kultury i nagrodach pieniężnych. Obowiązkowe korzystanie z API Zachęty.
hackarthon.pl/pl/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.