Follow

2.2 na finiszu akceptowania. We wtorek pokazała się wersja "gold master" i jeżeli nikt nie znajdzie tam wielkiego błędu, to W3C zatwierdzi tę wersję. Zmian nie jest dużo, ale zdarzyło się coś po raz pierwszy. WAI zdecydowała o podniesieniu poziomu dostępności z AA na A jednego z kryteriów. Dotyczy to kryterium widoczności fokusu klawiatury. To dobra decyzja, sądząc po liczbie tego typu błędów na badanych stronach. \ w3.org/TR/WCAG22/

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.