Follow

Tekst podsumowujący zmiany w nowych systemach Apple, które są istotne dla niewidomych użytkowników. Dla mnie szczególnie ciekawa jest zapowiedź, że będzie można instalować głosy syntetyczne od zewnętrznych dostawców. Będę czekał na i .
tyfloswiat.pl/nowosci-w-system

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.