1. Nie dodajemy grafik lub grafiki muszą mieć zawsze tekst alternatywny. Użytkownikami są tu przede wszystkim osoby niewidome.
  2. Piszemy od początku pola edycyjnego, przesuwając nicki na koniec. To uczyni czytanie wygodniejszym, zwłaszcza za pomocą czytników ekranu.
  3. Pisząc lub dyktując dbamy, by tekst był zrozumiały i poprawny.
  4. Ograniczamy stosowanie emoticon. Ich nadmiar utrudnia czytanie za pomocą czytnika ekranu.
Tyflodon

Instancja przewidziana głównie dla niewidomych użytkowników.